Woningaanbod

INFRASTRUCTUUR

De Vlier beschikt over een 16-tal woningen.
De woongelegenheden situeren zich allen op het grondgebied van de gemeente Zelzate, zowel aan de oostelijke (centrumkant) als aan de westelijke zijde van het zeekanaal.

Het aantal bewoners per woning varieert van 2 tot 5.

Elke woning beschikt over een gemeenschappelijke gemeubelde living met televisie, telefoon, een volledig uitgeruste keuken, gemeenschappelijk sanitair, wasmachine en droogkast.

Iedere bewoner krijgt een individuele (slaap-)kamer ter beschikking, die hij/zij geheel naar eigen smaak mag inrichten.

De Vlier heeft ook 5 studio’s en 1 appartement in eigen beheer. In deze locaties kunnen alleenstaanden en/of koppels verblijven.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om mensen individueel te begeleiden in een zelf gehuurde woning of appartement/studio. De bedoeling hierbij is de bewoner verder individueel te begeleiden en waar mogelijk, verder te stimuleren tot volledige zelfstandigheid.

OVEREENKOMST

De cliënt onderschrijft bij de start een verblijfsovereenkomst met de volgende inhoud:

  • de partijen: De Vlier en de cliënt
  • voorwerp van overeenkomst: begeleiding en verblijf
  • startdatum en begeleidingsmodaliteiten van de overeenkomst: beëindiging mogelijk met wederzijds akkoord zonder opzeg, beëindiging door éénzijdige opzegging (opzegging van 1 maand) of onmiddellijke beëindiging door de Vlier in geval van welbepaalde ernstige inbreuken op het huishoudelijk reglement.
  • de maandelijkse verblijfsvergoeding en nutsvoorzieningen (zie Kosten)
  • aanvaarding van het huishoudelijk reglement door de cliënt (zie Documenten)

KOSTEN

De bewoner betaalt maandelijks:

  • een verblijfsvergoeding, welke jaarlijks op 1 oktober wordt aangepast aan de gezondheidsindex, waarbij de nieuwe index gelijk is aan de gezondheidsindex van de maand november, voorafgaand aan de aanpassing en basisindex gelijk is aan de gezondheidsindex van de maand november, voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst.
  • een forfaitaire onkostenbijdrage, die de volgende kosten dekt: verwarmingskosten, verbruikskosten voor gas, water, elektriciteit, kabeldistributie, telefoonaansluiting (abonnementskosten + beperkte belwaarde), woonpolis en verzekering B.A.-Gezin en andere werkingskosten. De Vlier kan dit bedrag per 1 januari aanpassen op basis van een afrekening van de kosten betreffende het voorgaande kalenderjaar of indexering. Voor kosten die niet in deze forfaitaire bijdrage vervat zitten, kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden met de begeleiding en de medebewoners van de betrokken woning.
  • specifieke en huishoudelijke kosten: deze behelzen een provisieaanleg of forfait, de solidariteitsbijdrage en kosten voor voeding en huishoudelijke kosten
  • persoonlijke kosten: onder deze rubriek vallen zakgeld, kledij, medische kosten enz.