Het doel van Beschut Wonen ‘De Vlier’ is om mensen met een psychiatrische of andere problematiek te begeleiden om hun plaats in de samenleving terug te vinden. Dit doen we door groepswoningen en studio’s aan te bieden die zich in Zelzate bevinden.
In De Vlier willen we ons inzetten om herstelgericht te werk te gaan. Voor ons is herstel een proces en geen eindpunt:
het is een houding die we aannemen en die ons handelen aanstuurt. We vergelijken onze werking graag met een tandem: onze bewoners zitten vooraan aan het stuur en zij bepalende richting die we zullen uitgaan. De begeleiders zitten achterop en helpen mee met trappen. Ze ondersteunen de tocht als het ware.
Tijdens onze fietstocht is het voor ons belangrijk om een trajectplan (fietsroute) uit te stippelen. Samen leggen we doelen en acties vast die genoteerd worden in het plan.
Omdat een persoon niet op zichzelf staat, vinden we het ook een meerwaarde om belangrijke naasten te betrekken bij het leven van onze bewoners. Hoe dit gebeurt, hangt af van de wensen van de bewoner en wordt steeds overlegd met de bewoner en het netwerk.

Onze woonbegeleiders werken samen met de bewoners rond…
– het opbouwen van een zinvolle dagbesteding ((vrijwilligers-)werk,studeren, aansluiten bij ons eigen activiteitencentrum De Biotoop,…)
– het (terug) opnemen van huishoudelijke taken
– het versterken van sociale relaties (met familie, vrienden, medebewoners,…)
– het opvolgen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid (doktersbezoeken helpen plannen,…)
– het aanbieden van een luisterend oor via individuele gesprekken en het opmaken van een trajectplan,…

Verdere informatie over ons initiatief en de werking kan U terugvinden op de volgende pagina’s van deze website.