Biotoop

De Biotoop is in de eerste plaats een plek waar iedereen zich goed mag voelen en tot zijn recht mag komen, zowel onze Vlier-bewoners als andere deelnemers of toevallige passanten.
Het biedt een ondersteuningsgericht aanbod in de vorm van ontmoeting en vrije tijd.

Ons activeringsaanbod maakt een essentieel onderdeel uit van de zorgprogramma’s voor diverse doelgroepen. Het heeft een plaats naast indicatiestelling, diagnostiek, behandeling, verzorging…. met het oog op rehabilitatie of herstel.

Activiteitenaanbod:

 • Activiteiten zoals ontspanningsactiviteiten, creatieve en educatieve activiteiten:
  • Vaste activiteiten voor vaste groepen (ADL koken, sport, crea,..)
  • Activiteiten voor wie sporadisch wil aansluiten (uitstappen, workshops,..)
  • Een jaarlijkse zomerreis
  • Een jaarlijks winterweekend
 • We brengen het sociaal-culturele/ontspanningsaanbod in de Zelzaatse regio in kaart.
  • Op een ongedwongen manier het herstelproces van onze bewoners ondersteunen waarbij speciaal aandacht gaat naar het ontmoetingsaspect en de (re-)integratie in de omgeving