Een korte voorstelling

Voor het 25-jarig bestaan van De Vlier werd een filmpje gemaakt ter voorstelling van ons project.

Beschut Wonen De Vlier kreeg in 1993 als samenwerkingsverband zijn erkenning als Initiatief Beschut Wonen, en dit voor 64 plaatsen.
In dit samenwerkingsverband participeren het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate en het Regionaal Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Eeklo-Deinze.

Als initiatief voor Beschut Wonen richten we ons tot volwassen mannen en vrouwen die, omwille van hun psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek, momenteel (nog) niet in staat zijn om zich zelfstandig te vestigen in de maatschappij. Dit betekent dat een verblijf in De Vlier een tussenstap kan zijn, op weg naar zelfstandig wonen, of ook kan opgevat worden als een verblijf op langere termijn.

We trachten te voorzien in een degelijke begeleiding op verschillende domeinen. Om dit concreet vorm te geven gaat elke begeleider samen met de bewoner tijdens het verblijf in Beschut Wonen een trajectplan opmaken. De hierin vermelde begeleidingsdoelen worden regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd. Voor planning van dagbesteding, arbeidszorg
of tewerkstelling, werken we samen met diverse externe diensten. We bieden een zoveel mogelijk geïndividualiseerde begeleiding met als ultieme doelstelling: “herstel op maat van de persoon”.