Woonbegeleiding

De woonbegeleiders van De Vlier zijn wekelijks op vaste dagen aanwezig in het huis . Op wekelijkse basis gaat er in elke woning een huishouddag door en een bewonersraad. Een huishouddag houdt onder andere in: wekelijkse boodschappen, poetstaken, kookmoment, ontspanningsmogelijkheden, administratieve taken.

Een bewonersraad heeft tot doel het maken van concrete afspraken binnen de woning, de weekendplanning neer te schrijven, eventuele spanningen binnen de woning bespreekbaar te stellen en zo de groepscohesie te bevorderen.

Daarnaast is er ruimte voor individueel overleg: in samenspraak met de bewoner zijn extra contactmomenten mogelijk, rekening houdend met de vraag en aanbodmogelijkheden. Het aantal individuele begeleidingscontacten varieert naargelang de nood van de bewoner. Dit kan gaan van meerdere contacten per dag tot mimimaal wekelijks op huishouddag en/of bewonersraad.

In het weekend kan de bewoner beroep doen op een begeleider voor een huisbezoek, individuele vrijetijdsinvulling en een eventuele uitstap in groepsverband.

De woonbegeleiders functioneren in een beurtregeling om een telefonische permanentiedienst te verzekeren waarop de bewoner in noodsituaties 24u op 24u beroep kan doen. In uitzonderlijke situaties komt de woonbegeleider zelf ter plaatse.