Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om jouw begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent over bepaalde aspecten van de zorg- of dienstverlening.

Je kan dit steeds rechtstreeks bespreken met de betrokken medewerker, de hoofdverpleegkundige of je arts. Als dat niet lukt of je komt niet tot een gewenste oplossing, kan je je ook richten tot onze onafhankelijke ombudspersoon.

De externe ombudspersoon Evelyn Van Caelenberghe is bereikbaar via: