V.z.w. “De Vlier” kreeg in 1993 als samenwerkingsverband zijn erkenning als Initiatief Beschut Wonen, en dit voor 75 plaatsen. In dit samenwerkingsverband participeren het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate en het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Gent-Eeklo-Deinze.

Als initiatief voor beschut wonen richten we ons tot volwassen mannen en vrouwen die, omwille van hun psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek, momenteel (nog) niet in staat zijn om zich zelfstandig te vestigen in de maatschappij. Dit betekent dat een verblijf in de Vlier een tussenstap kan zijn, op weg naar zelfstandig wonen, of ook kan opgevat worden als een verblijf op langere termijn.

Het initiatief wil binnen het wettelijke kader, kleinschalige woongelegenheden creëren, verspreid in de regio Zelzate.

We trachten te voorzien in een degelijke begeleiding op verschillende begeleidingsdomeinen.

De begeleider en bewoner stellen in samenspraak een trajectplan op.

De hierin vermelde begeleidingsdoelen worden regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd.

Voor planning van dagbesteding, arbeidszorg of tewerkstelling, werken we samen met diverse externe diensten.

We bieden een zoveel mogelijk geïndividualiseerde begeleiding met als ultieme doelstelling: “herstel op maat van de persoon”.

Verdere informatie over ons initiatief en de werking, kan U terugvinden op de volgende pagina’s van deze website.