bertgif1
v.z.w. ”De Vlier” is een erkend initiatief voor beschut wonen in de Geestelijke Gezondheidszorg.

We zijn erkend voor 75 plaatsen, verspreid in de regio Zelzate.

Met “De Biotoop” beschikken we over een kleinschalig activiteitencentrum.

Begeleidingsaanbod:
– Begeleiding en huisvesting in een woning van v.z.w.”De Vlier”.

– Individueel beschut wonen: begeleiding van cliënten in hun eigen woonsituatie, hetzij via een
studio, ter beschikking gesteld door v.z.w.”De Vlier”, hetzij via een zelf gehuurde studio.