Begeleidingsdomeinen

Onze begeleiding richt zich naar de persoon in zijn totaliteit. D.w.z. dat we ondersteuning bieden op een achttal domeinen.

  1. Huisvesting: dit omvat de eigenlijke woonsituatie: de concrete plek waar gewoond wordt. Dat kan een groepswoning, een studio of appartement zijn.
  2. Opleiding: dit behelst alles wat te maken heeft met het volgen van een opleiding of studie. Dit kan sterk variëren, het kan zowel betrekking hebben op het volgen van een computeropleiding in de Biotoop als het volgen van een volledige schoolopleiding.
  3. Dagbesteding: dit behelst zowel gestructureerd vrijwilligerswerk als een activiteitenprogramma in de Biotoop of een voltijds betaalde job.
  4. Vrije tijd: dit omvat de niet-gestructureerde dagbesteding. Het gaat om een activiteit die niet of weinig aan vaste afspraken is gebonden en die als zeer ontspannend ervaren wordt.
  5. Relaties, sociaal netwerk: dit domein omvat het gebied van de interacties met andere mensen. Het behelst de sociale vaardigheden op dit gebied alsook de ondersteuning die kan geboden worden vanuit het netwerk: familie, vrienden, buren, professionelen…
  6. Zelfzorg: behelst alle activiteiten die nodig zijn om goed voor zichzelf te kunnen zorgen (ADL). Het gaat om huishoudelijke activiteiten, hygiëne, administratieve vaardigheden, beheren van financiën, mobiliteit etc.…
  7. Gezondheid: dit domein omvat alles wat te maken heeft met zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid. Het kan gaan om medicatietrouw, ziekte-inzicht, specifieke therapie, lichamelijke problematiek (diabetes, hartfalen etc.)…
  8. Zingeving: hier gaat het om wat de bewoner als zeer waardevol en belangrijk ervaart, wat betekenis geeft aan zijn leven. Dit kan bijvoorbeeld een passie zijn voor een bepaalde hobby of zijn werk of een bepaalde religie of een bepaalde subcultuur of een vriendengroep….