Begeleidingsdomeinen

Onze begeleiding richt zich naar de persoon in zijn totaliteit. D.w.z. dat we ondersteuning bieden op een elftal domeinen.

 1. Wonen: dit omvat de eigenlijke woonsituatie: de concrete plek waar gewoond wordt. Dat kan een groepswoning, een studio of appartement zijn.
 2. Lichamelijke en geestelijke gezondheid: dit domein omvat alles wat te maken heeft met gezondheid. Het kan gaan om medicatietrouw, ziekte-inzicht, specifieke therapie, lichamelijke problematieken,(diabetes, hartfalen etc.)…
 3. Zelfzorg: behelst alle activiteiten die nodig zijn om goed voor zichzelf te kunnen zorgen (ADL).
 4. Huishouden: hieronder verstaan we huishoudelijke taken en onderhoud van de kamer en de gemeenschappelijke ruimten: poetsen, voorzien in orde en netheid,… Indien hier ondersteuning bij gewenst is, kan men nagaan of bvb poetshulp aangewezen is.
 5. Sociale contacten: dit domein omvat het gebied van de interacties met andere mensen. Het behelst de sociale vaardigheden op dit gebied alsook de ondersteuning die kan geboden worden vanuit het netwerk: familie, vrienden, buren, professionelen…
 6. Administratie: omvat alles wat te maken heeft met documenten, papierwerk, afspraken, post en emailverkeer,…
 7. Budget:  dit betekent dat gekeken kan worden of het regelen van de financiële zaken vlot verloopt. Budget beheren kan een bewoner zelfstandig doen, of in samenwerking met een schuldbemiddelaar, bewindvoerder,…
 8. Leren: dit behelst alles wat te maken heeft met het volgen van een opleiding of studie. Dit kan sterk variëren, het kan zowel betrekking hebben op het volgen van een computeropleiding in de Biotoop als het volgen van een volledige schoolopleiding.
 9. Werken of alternatieven voor werk: dit behelst zowel gestructureerd vrijwilligerswerk als een activiteitenprogramma in de Biotoop of een voltijds betaalde job.
 10. Vrije tijd: dit omvat de niet-gestructureerde dagbesteding. Het gaat om een activiteit die niet of weinig aan vaste afspraken is gebonden en die als zeer ontspannend ervaren wordt.
 11. Vervoer en verplaatsingen:  hier wordt nagegaan of een bewoner zich op een passende manier kan verplaatsen (met het openbaar vervoer, met de fiets, met de auto,…),…