Samenwerking

Met het Arbeidszorgcentrum ‘De Sprong’ van P.C.Sint-Jan-Baptist hebben we een samenwerkingsovereenkomst. Dit arbeidszorgcentrum heeft op zijn beurt diverse samenwerkingsovereenkomsten met o.a. VDAB, Werkwinkels,.. waardoor we met deze instanties ook indirect verbonden zijn. We willen dus, voor wat betreft organisatie van eigen activiteiten, eerder aanvullend zijn op het aanbod, aangeboden door het Arbeidszorgcentrum.

Ook met andere sociaal-culturele initiatieven zijn er diverse contacten.